Gênesis Capítulo 2

13 O segundo, que percorre toda a terra de Cuxe, é o Giom.