Números Capítulo 20

22 Toda a comunidade israelita partiu de Cades e chegou ao monte Hor.